nunhems-logo.png
BASF | Nunhems
Benefits

Zrównoważony rozwój

Chcemy zaangażować się w tworzenie świata, który zapewni wszystkim stabilną przyszłość i lepszą jakość życia. 

Robimy to poprzez tworzenie zrównoważonych rozwiązań dla naszych klientów i społeczeństwa oraz optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Nasza działalność obraca się wokół zrównoważonego rozwoju, który napędza nasz wzrost i jest elementem zarządzania ryzykiem. 

W naszej strategii określiliśmy obszary proekologiczne. Sformułowaliśmy zobowiązania, które określają nasze miejsce na rynku oraz sposób, w jaki odpowiadamy na mnożące się wyzwania w łańcuchu wartości. 

Ramy zrównoważonego rozwoju BASF w zakresie nasion warzyw

Zobowiązania BASF w zakresie zrównoważonego rozwoju dotyczą każdej części naszego łańcucha wartości i działalności, tak aby zapewnić długoterminowy sukces firmy.