Faydalar

Faydalar

Tohum Tedariğinde Mükemmellik

BASF Vegetable Seeds Operasyon bölümünde, tüm müşterilerimize tohumlarını, anlaşmaya varılan performans düzeylerinde ve zamanında tedarik etmeyi taahhüt ediyoruz.Operasyon bölümünün sebze tohumları pazarlarının tamamını yönetmesi gerekmektedir, yani:

  • Yeniliğe yönlendirdiğimiz ve küçük bir hacmi yönettiğimiz, ancak kalite ve esneklik açısından yüksek standartları olan seçkin ürünler
  • Çok çeşitli ve yüksek hacimli geniş bir portföyümüzün olduğu temel ürünler
  • Sınırlı sayıda çeşit, yüksek hacimli ve verim odaklı olduğumuz diğer ürünler


Ayrıca, Kritik Konularımızı, yani içsel süreçlerimiz için gerekli olan ve hızlı pazara sunumu sağlamak için işleme hızı gerektiren birçok küçük tohum serisini yönetiyoruz. Çeşitli müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak için bu pazar dilimlerinin her birine farklı muamele yapmamız gerekiyor. Bu yaklaşım, sadece Üretim Departmanımız tarafından değil, Kalite Güvence ve Tohum İşleme bölümlerimizde, sürekli iyileştirme ve yeni metodolojilerin geliştirmesi ile de sürekli olarak destekleniyor. 

Dijitalizasyon ve “Tohum Tedarikçiliği”

Operasyon bölümünde, dijitalizasyonu, süreçlerimizi iyi yönetmeyi sürdürmek ve tüm bölümlerde daha iyi ve veri odaklı kararlar almak açısından önemli bir gelişme olarak görüyoruz.

Bu gelişme, yüksek bir “ Tohum Tedarikçiliği” düzeyine, yani tohumu anlayan ve çalışmalarının değerli ürünlerimizin kalitesine nasıl katkıda bulunduğunu bilen operasyon çalışanlarına sahip olma gereksinimi ile dengeleniyor. 

Sürdürülebilirlik ve Geliştirme

Çalışanlarımızın yeteneklerini ve “ Tohum Tedarikçiliği” vasıflarını sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte, sürdürülebilir üretime de bağlıyız ve bununla yalnızca çocuk işçiliğine karşı sıfır toleransı kast etmiyoruz.

Yeni üretim sistemleri geliştiriyoruz: Yalnızca modern, iç mekan ve ileri teknoloji ortamlarında değil, aynı zamanda düşük teknolojili ortamlarda da sürdürülebilir, güvenilir ve emek tasarrufu sağlayan üretim için yeni çözümler geliştirmek üzere Araştırma ve Geliştirme ve Pazarlama ve Satış bölümünden çalışanlarla da iş birliği yapıyoruz.