Benefits

Benefits

‘Smart Excellence’ bij de levering van zaden

Bij de afdeling Operations van BASF Vegetable Seeds doen we er alles aan om zaden aan al onze klanten te leveren conform overeengekomen prestatieniveaus en tijdstippen.  Operations is verantwoordelijk voor het aansturen van de volledige breedte van de groentezadenmarkt:

  • premium gewassen waarbij het draait om innovatie en kleine volumes, maar waar strenge eisen worden gesteld aan kwaliteit en flexibiliteit;
  • basisgewassen waar we een brede portefeuille hebben met veel rassen en een groot volume;
  • andere gewassen met een beperkt aantal rassen en een groot volume, waarbij de focus ligt op efficiëntie.


Daarnaast zijn er onze Criticals: veel kleine partijen zaad essentieel voor onze interne processen, die snelle ‘throughput’ vereisen om een snelle marktintroductie te waarborgen. Wij moeten deze segmenten op verschillende wijze behandelen, willen we aan de behoeften van onze diverse klanten voldoen. Hierbij speelt niet alleen de ondersteuning vanuit onze afdeling Production een rol, maar ook de voortdurende verbetering en ontwikkeling van nieuwe methodologieën op onze afdelingen Quality Assurance en Seed Processing. 

Digitalisering en ‘Seedsmanship’

Bij Operations zien we digitalisering als een essentiële ontwikkeling waardoor we onze processen goed kunnen blijven aansturen en op alle afdelingen betere, datagestuurde besluiten kunnen nemen.

Dit kan niet zonder een hoog niveau van ‘Seedsmanship’: medewerkers van Operations met kennis van zaden, die weten op welke wijze hun werk bijdraagt aan de kwaliteit van onze waardevolle producten. 

Duurzaamheid en ontwikkeling

Wij streven ernaar de vaardigheden en het ‘Seedsmanship’ van onze medewerkers voortdurend te ontwikkelen. We spannen ons echter ook in voor duurzame productie – en dat houdt meer in dan een ‘zero tolerance’-beleid tegenover kinderarbeid.

Wij ontwikkelen nieuwe productiesystemen. In moderne, overdekte en hightech omgevingen, maar ook in lowtech settings werken we samen met collega’s van Research & Development en Marketing & Sales aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor een duurzame, betrouwbare en arbeidsbesparende productie.