Collaborations

Collaborations

Krachten bundelen voor agrifood-innovatie

  • Bevordert de uitwisseling van kennis over gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circular economy. 
  • Kansen voor co-creatie van nieuwe groente-innovatiesBASF Vegetable Seeds heeft een overeenkomst ondertekend waardoor het op 1 januari 2020 als private onderneming aandeelhouder wordt in Brightlands Campus Greenport Venlo B.V. De Brightlands-campus bevindt zich middenin de Noordwest-Europese agrifoodwereld en het onderzoek dat er wordt gedaan is gericht op gezonde en veilige voedingfuture farming en bio-circular economy. BASF wordt een van de drie aandeelhouders, naast Maastricht University en de provincie Limburg.

Brightlands Campus Greenport Venlo
Gericht op gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circular economy
“Het is onze ambitie om gezonde voeding aantrekkelijker te maken door groenteoplossingen aan te bieden die meer aansluiten bij de wensen van de consument. De beste manier om dit te bereiken is kennis uitwisselen en samenwerken met partners in de toeleveringsketen en daarbuiten. In dat opzicht is deze publiek-private samenwerking dus geweldig. De campus, waar het draait om voeding, gezondheid en nieuwe duurzame teelttechnieken, en de aanwezigheid van andere bedrijven en kennisinstituten op de campus, bieden unieke mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden en technologieën.”

Vicente Navarro Senior

Senior Vice President, BASF Vegetable Seeds

Brightlands Campus Greenport Venlo verbindt ondernemers van zo’n 65 bedrijven, start-ups, wetenschappers en studenten van kennisinstituten zoals Maastricht University, de Fontys Hogescholen en de HAS Hogeschool. De campus maakt deel uit van Brightlands, een open innovatiegemeenschap bestaande uit vier campussen in Limburg die zich bezighouden met grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

“Dat BASF toetreedt als aandeelhouder is voor ons als campus een belangrijke mijlpaal, omdat dit ons in staat stelt de gecombineerde innovatieve krachten van bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten verder te verstevigen. We hebben elkaar veel te bieden en ik kijk uit naar onze samenwerking.”

Saskia Goetgeluk

Directeur Brightlands Campus Greenport Venlo