Privacyverklaring

Nunhems Data Protection Officer

A. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie is onze functionaris voor gegevensbescherming?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u hier

Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

Alexandra Haug
EU Data Protection Officer
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

E-mail: data-protection.eu@BASF.com

B. Welke gegevens verwerken we, voor welke doeleinden, voor hoelang en op welke wettelijke basis?

Hieronder informeren wij u over de gegevensverwerking op onze site (a), het doel en de rechtsgrond ervan (b) en de respectievelijke opslagtermijn en, indien van toepassing, specifieke bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden (c).

1. Logbestanden

a. Gegevensverwerking

Als u onze website uitsluitend ter informatie bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier gegevens doorgeeft (bijv. via een contactformulier), wordt de volgende informatie automatisch van uw browser naar onze server doorgestuurd:

 • IP-adres van uw eindapparaat 
 • Informatie over uw browser
 • Naam van de website van waaruit u ons bezoekt
 • Naam van de opgeroepen aanbiedingspagina (URL) of het opgeroepen bestand
 • Datum en tijd van uw bezoek
 • Statusinformatie zoals foutmeldingen
 • Overgedragen gegevensvolumes en de toegangsstatus (bestand overdragen, bestand niet gevonden, enz.)
 • Besturingssysteem en versie van het besturingssysteem van uw computer en de naam van de aanbieder die u toegang verschaft

 

b. Doel en rechtsgrondslagen

Wanneer u de BASF-website bezoekt, gebruiken we het IP-adres en andere gegevens die automatisch door uw browser onder B. 1 (a) naar onze server worden verzonden, zodat

(i) wij u de gevraagde inhoud kunnen aanbieden

(ii) om de veiligheid en stabiliteit van onze website te garanderen en om ongeoorloofd gebruik op te sporen

(iii) om een comfortabel gebruik van onze website mogelijk te maken.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, (f), AVG. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor de gegevensverwerking. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval voor het trekken van conclusies over uw persoon.

 

c. Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer gegevens worden verzameld voor het voorzien van de website gebeurt dit wanneer de betreffende sessie beëindigd is. In het geval van gegevensopslag in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Er zijn nog andere vormen van opslag. In dit geval worden de IP-adressen anoniem gemaakt door de laatste acht bits te verwijderen, zodat het niet meer aan de oproepende client kan worden toegewezen. 

2. Cookies

a. Gegevensverwerking en rechtsgrond

We gebruiken cookies op onze website. Dit is tekstinformatie die kan worden opgeslagen in de browser op het eindapparaat op het moment dat u de website (webserver, server) bezoekt. De cookie wordt ofwel van de webserver naar de browser gestuurd ofwel door een script (JavaScript) in de browser gegenereerd. De webserver kan deze cookie-informatie direct van de server lezen bij een volgend bezoek aan deze pagina of de cookie-informatie via een script van de website naar de server doorgeven. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en ze bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt de informatie opgeslagen die gegenereerd wordt in verband met het gebruik van het specifieke eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk uw identiteit kunnen achterhalen.

We gebruiken over het algemeen de volgende cookies: 

Absoluut noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Over het algemeen worden deze cookies alleen ingesteld als reactie op acties die u onderneemt naar aanleiding van een serviceverzoek, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt geïnformeerd over deze cookies. Sommige onderdelen van de website zullen in dit geval echter niet werken.

Rechtsgrondslag voor het verwerken van deze Cookies is artikel 6, lid 1, zin 1, (f), AVG. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de onder B. 1. (b.) genoemde doeleinden voor de gegevensverwerking.

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons bij het beantwoorden van vragen, inzicht te krijgen in welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich op de site bewegen. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze cookies is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, (a), AGV, die u ons heeft gegeven door middel van uw selectie in de cookie-banner of in ons voorkeurscentrum voor gegevensbescherming.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming voorafgaand aan die intrekking. Om dit te doen, kunt u de instellingen in het voorkeurscentrum voor gegevensverwerking wijzigen.

Functionele cookies

Met behulp van deze cookies is de website in staat verdere functies in te stellen en zich aan uw voorkeuren aan te passen. Deze worden ingesteld door ons of door derden wiens diensten we op onze pagina's gebruiken. Als u deze cookies niet toestaat, kan het zijn dat sommige of al deze diensten niet goed functioneren.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze cookies is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, (a), AGV, die u ons heeft gegeven door middel van uw selectie in de cookie-banner of in ons voorkeurscentrum voor gegevensbescherming.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat de legaliteit van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking te beïnvloeden. Om dit te doen, kunt u de instellingen in het voorkeurscentrum voor gegevensverwerking wijzigen.

Cookies voor marketingdoeleinden

Deze cookies kunnen worden ingesteld via onze website. Ze kunnen door onze reclamepartners worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame ervaren. 

Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze cookies is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, (a), AGV, die u ons heeft gegeven door middel van uw selectie in de cookie-banner of in ons voorkeurscentrum voor gegevensbescherming.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming voorafgaand aan die intrekking. Om dit te doen, kunt u de instellingen in het voorkeurscentrum voor gegevensbescherming wijzigen.

 

b. Gebruik van cookies, doeleinden en opslagduur

In het bijzonder maken we gebruik van de volgende cookies, afhankelijk van de cookie-voorkeuren die u in het voorkeurscentrum voor gegevensbescherming instelt. Alleen de absoluut noodzakelijke cookies worden standaard geactiveerd. Als u dit ook niet wilt, heeft u de mogelijkheid om cookies in uw browser in het algemeen te weigeren. Dit kan de functionaliteit van de bezochte website beïnvloeden.

Meer details over de respectievelijke cookie-aanbieders zijn te vinden in het voorkeurscentrum voor gegevensbescherming, onder de respectievelijke cookie-categorieën.

3. Contactformulier en e-mail

a. Gegevensverwerking

Onze webpagina's bevatten zowel contactformulieren als links om ons rechtstreeks een e-mail te sturen. Als u een van deze contactformulieren gebruikt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons doorgestuurd en verwerkt. De verplichte gegevens die moeten worden ingevuld om zich elektronisch met ons in verbinding te stellen zijn gemarkeerd met (*) in het overeenkomstige contactformulier. Als u ons aanvullende gegevens verstrekt, gebeurt dit op vrijwillige basis.

Als u ons liever direct een e-mail stuurt, verwerken wij de aan de e-mail gekoppelde metadata en de inhoud van het bericht.

 

b. Doel en rechtsgrondslagen

De verwerking van uw gegevens stellen ons in staat u te contacteren en uw aanvraag te behandelen, zodat wij onze respectievelijke diensten aan u kunnen leveren. Daarbij wordt voorkomen dat er misbruik van het contactformulier wordt gemaakt en wordt de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen gegarandeerd. 

Rechtsgrondslag voor het verwerken van verplichte gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, (f), AVG. Bovengenoemde doeleinden omvatten ook het rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. Indien het contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking, artikel 6, lid 1, zin 1, (b), AVG. Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die u ons vrijwillig heeft verstrekt is uw toestemming in overeenstemming met artikel. 6 lid 1, zin 1, (a), AVG. 

 

c. Opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in de EU-regelgeving, wetten of andere reguleringen waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij het nodig is om de gegevens verder op te slaan met het oog op het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde  in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming voorafgaand aan die intrekking. Hierover kunt u uw respectievelijke contactpersoon in ons bedrijf informeren.

4. Geïntegreerde YouTube-video's

a. Gegevensverwerking

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op het YouTube-platform en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. YouTube is een dienst van Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hierna 'Google'). De video's zijn allemaal in de zogenaamde '2-klik-modus' geïntegreerd, wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker aan Google worden doorgegeven als u de videofunctie niet activeert. Voor de activering van de videofunctie wordt alleen een van onze eigen webserver geladen voorbeeldafbeelding getoond.

Gegevens worden alleen naar Google verzonden als u dergelijke videofuncties activeert. Eenmaal geactiveerd hebben wij geen invloed op deze gegevensoverdracht. De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

 

b. Doelstellingen en rechtsgrondslag

We gebruiken YouTube-video's op onze website om deze op een eenvoudige wijze aan u te presenteren.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 sub a AVG. U geeft deze toestemming door de videofunctie te activeren. Indien geactiveerd, worden uw persoonlijke gegevens aan Google doorgegeven zoals hierboven beschreven.

In het kader van de gegevensoverdracht naar Google worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan servers van Google, die zich mogelijk ook in de Verenigde Staten (‘VS’) bevinden. De VS is een land dat niet beschikt over een niveau van gegevensbescherming dat toereikend is voor dat van de EU. Dit betekent met name dat de Amerikaanse autoriteiten op vereenvoudigde wijze toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens en dat er slechts beperkte rechten tegen dergelijke middelen bestaan. Als u de YouTube-videofunctie activeert, stemt u uitdrukkelijk in met de overdracht van gegevens aan Google en met de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan servers in de VS.

Indien u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht deze te allen tijde in te trekken zonder dat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot het moment van intrekking wordt aangetast.

U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de schuifregelaar van de categorie "YouTube" in het Cookie Preference Center te deactiveren.

 

c. Meer informatie

Meer informatie over de gegevensverwerking, met name over de wettelijke basis en de opslagperiode van Google, is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder (https://policies.google.com/privacy) en in de privacybanner op het YouTube-platform. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Google kan uw persoonlijke gegevens ook verwerken in de Verenigde Staten, een derde land zonder adequaat niveau van gegevensbescherming.

5. Hyperlinks naar sociale media

Wij hebben op onze website hyperlinks opgenomen naar de volgende sociale mediadiensten: LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Slideshare, flickr en Instagram.

Deze zijn herkenbaar aan hun logodesign en worden opgeslagen op onze eigen server. Op deze manier worden als u onze website voor de eerste keer laadt, geen gegevens over u als gebruiker doorgegeven aan de betreffende aanbieder. Pas als u op de logo's klikt, wordt u doorgestuurd naar de betreffende website. Hier kunnen verdere gegevens van u worden verwerkt.

Op de gegevensverwerking van de respectievelijke gelinkte websites hebben wij geen invloed. 

6. Podigee Podcast

Wij bieden een podcast aan via de Podigee Podcast Player. Als u naar de Podcast luistert, wordt uw IP-adres doorgegeven aan Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Duitsland (hierna "Podigee" genoemd). Podigee plaatst geen cookies tijdens het gebruik van de podcast player. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, sub f), AVG.

U kunt het Podigees privacybeleid vinden onder https://www.podigee.com/de/about/privacy.

7. Gepersonaliseerde nieuwsbrief

Als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven (hierna "Verklaring van Toestemming"), verwerken wij en voor zover van toepassing de bedrijven vermeld in de begeleidende tekst bij het aanvraagformulier van de betreffende nieuwsbrief (samen "Wij") de via het aanvraagformulier verstrekte persoonsgegevens (bijv. e-mailadres, naam, bedrijf, land, tijdstempel van uw aanvraag). Wij verwerken uw e-mailadres om u de betreffende nieuwsbrief te kunnen versturen en de overige persoonsgegevens om u een gepersonaliseerde nieuwsbrief, alsook informatie omtrent de industrie waarin uw bedrijf actief is, te kunnen bezorgen. Bovendien stellen uw persoonsgegevens ons in staat om u in gedefinieerde doelgroepen te plaatsen om de relevantie van de gecommuniceerde inhoud te verbeteren (bijv. landspecifieke informatie).

Indien vermeld in de Verklaring van Toestemming, gaan we na of de nieuwsbrief is ontvangen op uw e-mailadres, alsook of u bepaalde handelingen verricht in deze nieuwsbrief. Deze handelingen omvatten het openen van de nieuwsbrief, het openen van links in de nieuwsbrief en het intrekken van de Verklaring van Toestemming. In het bijzonder gaan we bijvoorbeeld na hoeveel de nieuwsbrief wordt geopend of op welke links het meest geklikt wordt. Wij verwerken deze informatie om de relevantie van de inhoud van de nieuwsbrief voor de lezers te verbeteren. De intrekking van de Verklaring van Toestemming wordt verwerkt om ervoor te zorgen dat u geen verdere communicatie ontvangt en uw persoonsgegevens niet langer verwerkt worden, tenzij we gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens op andere rechtsgronden en/of voor andere doeleinden te blijven verwerken.

Wij delen uw persoonsgegevens met verbonden ondernemingen van de BASF Groep indien en voor zover ze IT-diensten voor ons leveren of als dit om operationele redenen noodzakelijk is. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met technische IT-dienstverleners. Deze IT-dienstverleners werden door ons zorgvuldig geselecteerd en worden regelmatig gecontroleerd. Zij verwerken persoonsgegevens alleen namens ons en overeenkomstig onze instructies opgenomen in overeenkomsten.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden is uw toestemming, overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a) AVG.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden totdat wanneer u uw toestemming intrekt, tenzij we gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens op andere rechtsgronden te blijven verwerken.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief via de daartoe bestemde link of zoals beschreven in de Verklaring van Toestemming voor de betreffende nieuwsbrief.

Het staat u vrij om uw toestemming te verlenen of te weigeren. Dit heeft geen invloed op het gebruik van deze Website.

Als u uw toestemming intrekt, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, op voorwaarde dat wij deze enkel verwerken voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming. Houd er rekening mee dat de intrekking niet leidt tot het verwijderen van uw persoonsgegevens indien we deze tevens verwerken op basis van een andere rechtsgrond. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan toe heeft plaatsgevonden.

9. User Account

If you have been registered via the BASF registration process, we will process the following personal data for the purposes of providing you with access to our website and to administrate your user account:

 • First Name
 • Last Name
 • Company
 • E-Mail Address

The registration process is based on an individual basis, during which we process personal data depending on the type of communication channel, e.g. e-mail or phone.

The legal basis for this data processing is our legitimate interest in accordance with Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR, which consists of the purposes as mentioned above.

C. Bent u verplicht om ons deze gegevens te verstrekken? 

Wanneer u onze website bezoekt, wordt de onder B. 1. (a.) genoemde informatie en de informatie uit de als absoluut noodzakelijk geclassificeerde cookies automatisch verwerkt. U geeft deze informatie vrijwillig. Zonder het verstrekken van deze persoonsgegevens kunt u de gevraagde pagina niet bekijken.

Als u

 • ons toestaat cookies te gebruiken die niet als absoluut noodzakelijk zijn geclassificeerd of  
 • als u ingesloten YouTube-video's wilt zien,

verstrekt u de informatie vrijwillig.

Als u ons contacteert zonder ons de in het individuele geval vereiste persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen wij uw vraag niet op de gekozen manier beantwoorden, of in ieder geval niet optimaal. Wat betreft cookies kan het ontbreken van toestemming leiden tot een beperking van de functionaliteit van de website of een gedeelte daarvan. Ingesloten video's kunnen niet worden afgespeeld zonder uw toestemming.

D. Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Binnen ons bedrijf krijgen alleen personen en afdelingen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover zij deze nodig hebben om de bovengenoemde doelen te bereiken.

We werken ook samen met dienstverleners. Deze dienstverleners werken alleen volgens onze instructies en zijn contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke eisen op het gebied van gegevensbescherming. 

Daarnaast geven we uw gegevens alleen door aan derden als:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, (a), AGV,
 • de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, (f), AGV noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een hoger rechtmatig belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens,
 • er een wettelijke verplichting bestaat voor het verstrekken van de gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, (c), AGV, of
 • dit wettelijk is toegestaan en conform art. 6 lid 1 zin 1 (b), AGV noodzakelijk is voor het uitvoeren van contractuele overeenkomsten met u.

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan dienstverleners in een derde land als aan de speciale vereisten van art. 44 e.v. is voldaan.

E. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

BASF maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend herzien in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

F. Wat zijn mijn rechten?

Op grond van de basisverordening inzake gegevensbescherming heeft u bepaalde rechten:

Recht op informatie: Het recht op informatie maakt het mogelijk om inzage te hebben in de persoonsgegevens en bepaalde andere informatie die wij van u verwerken (zoals die in dit Privacybeleid);

Recht op rectificatie: U hebt het recht om persoonsgegevens te corrigeren, wanneer deze gegevens onjuist of onvolledig zijn;

Recht op het wissen van persoonsgegevens: Op basis van het „Recht op vergetelheid“ kunt u eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden, tenzij er een bewaarplicht bestaat. Het recht op het wissen van persoonsgegevens is geen exclusief recht. Zo hebben wij bijvoorbeeld het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;

Het recht op beperking van de verwerking: Dit recht omvat de beperking van het gebruik of van de wijze waarop gegevens worden verwerkt. Dit recht is beperkt tot bepaalde gevallen en bestaat met name indien: (a) gegevens onjuist zijn; (b) de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering ervan weigert; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u de gegevens nog wel nodig heeft om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; Als de verwerking beperkt is, mogen we de gegevens blijven opslaan, maar niet gebruiken. Wij houden een lijst bij van de personen die gebruik hebben gemaakt van het recht om de verwerking te beperken om ervoor te zorgen dat deze beperking in acht wordt genomen;

Het recht op dataportabiliteit: Dit recht houdt in dat wij uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat voor uw eigen doeleinden, indien dit technisch mogelijk is;

Het recht van bezwaar: 
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor de bescherming van legitieme belangen, met name voor directe marketingdoeleinden.

Recht op intrekking van uw toestemming: Als u ons uw toestemming voor de verwerking heeft gegeven, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming voorafgaand aan die intrekking.

De uitoefening van deze rechten is voor u gratis. U dient uw identiteit echter te bewijzen aan de hand van twee factoren. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om uw persoonsgegevens over te dragen, te corrigeren of van onze bestandssystemen te verwijderen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen, bijvoorbeeld per e-mail of per post. De contactgegevens vindt u in deel A.

G. Waar kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de in deze privacyverklaring genoemde functionaris voor gegevensbescherming (zie deel A voor contactgegevens) of bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, de plaats van uw vestiging of de plaats waar de vermeende inbreuk is gepleegd.

In ieder geval kunt u contact opnemen met:

De staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Rijnland-Palts
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de

H. Gegevensbescherming voor minderjarigen

Deze website is bedoeld voor personen die minstens 18 jaar oud zijn. Indien een dergelijke persoon via deze website persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens verwijderen en niet verder verwerken vanaf het moment dat wij kennis nemen dat dit door een minderjarige persoon is gebeurd.