Benefits

Benefits

Duurzaamheid

Wij willen bijdragen aan een wereld met een leefbare toekomst en een verbeterde kwaliteit van leven voor iedereen.

Dit doen we door duurzame oplossingen te creëren voor onze klanten en de maatschappij, en door optimaal gebruik te maken van beschikbare bronnen. Duurzaamheid staat centraal bij onze activiteiten: het is een aanjager van groei en maakt deel uit van ons risicobeheer.

Binnen onze strategie hebben we aandachtsgebieden voor duurzaamheid vastgesteld. Hierin zijn de beloften geformuleerd waarmee we onszelf in de markt positioneren en staat beschreven hoe we de groeiende uitdagingen in de hele waardeketen willen aangaan.

Het duurzame raamwerk van BASF Vegetable Seeds

Onze leveranciers
Wij kopen duurzaam in
Onze activiteiten
Wij produceren efficiënt en veilig voor mensen en het milieu
Onze klanten
Wij stimuleren duurzame oplossingen
Onze mensen & de maatschappij
Wij waarderen mensen en behandelen hen met respect

Onze BASF Sustainability Commitments hebben betrekking op onze gehele waardeketen en al onze activiteiten. Zo willen we ervoor zorgen dat ons bedrijf op lange termijn succesvol is.