nunhems-logo.png
BASF | Nunhems
Rassen

Wortels: een wereldwijde passie!

Wortels telen in Italiaanse kassen

Wist u dat wortels ook in kassen kunnen worden geteeld? Italië is een land dat deze teeltstijl heeft omarmd. De Italiaanse provincie Latina – gelegen aan de westkust – beschikt over 1.000 hectare kascapaciteit en is dus een ideale omgeving om deze teeltmethode ook op wortels toe te passen. Maar er zijn ook andere voordelen die we in dit artikel zullen behandelen. De overdekte teelt van ons Nunhems-ras Romance F1 doet het heel goed in Italië en is vooral geschikt voor het bospeensegment voor de versmarkt.

 

Voordelen van overdekte teelt

De kassen in Italië liggen voornamelijk langs de kustlijn van het land, waar een mild winterklimaat heerst. Dankzij deze gunstige klimaatomstandigheden kunnen kassen ook worden gebruikt voor wintergewassen zoals wortels. In de zomerperiode worden de kassen hoofdzakelijk gebruikt voor het telen van watermeloen. Continue gewasrotatie vermindert bodemuitputting en overdekte teelt maakt het gemakkelijker om het meststoffengebruik en waterverbruik te beheersen in vergelijking met vollegrondteelt. Een ander voordeel houdt verband met ziekten, die in de kas minder agressief zijn. Ook het klimaat in de kas speelt een belangrijke rol. Dankzij de warme en gecontroleerde omgeving biedt de kas een zeer hoge kiemkracht, wat resulteert in een laag zaadgebruik per hectare in vergelijking met vollegrondteelt. Bovendien produceren kassen een hoge opbrengst en minder afval omdat het product uniformer is. Ten slotte is de hele teeltcyclus bijna volledig gemechaniseerd, met uitzondering van de oogst die nog steeds handmatig gebeurt en niet hoeft te worden stilgelegd bij slechte weersomstandigheden.

 

Prestaties van Romance F1 in de kas

Nunhems Romance F1 is een populair ras in de Italiaanse overdekte teelt. Dankzij de stevige loofinplant is het ras ideaal voor het bospeensegment voor de versmarkt. Het ras wordt ook gewaardeerd om zijn spitse vorm en fel oranje kleur.

Galeazzo Paolo, landbouwkundig technicus bij Latina Export, teelt het ras Nunhems Romance F1 al jaren. Bekijk deze video en ontdek zijn ervaringen met het ras.

BASF-Nunhems-Carrot-Romance-Italia-Greenhous-cultivation-NL.png

Overdekte teelt met Romance F1