nunhems-logo.png
16 maart 2020
Nederland
Nieuws

Evenement in het kader van 20 jaar hogedraadkomkommers

Verpakken of niet verpakken?

We leven in een tijd waarin we ons gedrag en onze gewoonten tegen het licht houden om de kwaliteit van leven voor toekomstige generaties te waarborgen. Onderwerpen als duurzaamheid, milieubescherming en minder afval spelen niet alleen een cruciale rol in het openbaar debat, maar hebben ook geleid tot veranderingen in ons winkel- en consumptiegedrag. Uit recente onderzoeken blijkt dat consumenten in toenemende mate kiezen voor producten die zo min mogelijk verpakkingsafval opleveren. Dit heeft tot resultaat dat steeds meer supermarkten onverpakte producten aanbieden of bepaalde soorten verpakkingen in hun schappen vervangen om het gebruik van plastic te vermijden.

Ook bij BASF Vegetable Seeds houden we ons  met deze transitie bezig en tijdens de Fruit Logistica 2020 in Berlijn hielden we een ‘Morning Snack Session’ over dit onderwerp. Tijdens dit evenement verdiepten Anne Jancic (Marketing & Business Development High Tech bij BASF Vegetable Seeds) en gastspreker Victoria Wessolowski (coördinator van het BASF Industry Team Packaging Europe) zich samen met komkommerliefhebbers vanuit de hele wereld in de denkwijze van de consument en deelden zij feiten en cijfers over duurzame verpakkingen. Daarna konden vragen worden gesteld. Onder leiding van Rens Muusers, Account Manager Komkommer, discussieerde de groep over de uitdagingen waar zij voor staan – onder het genot van een aantal heerlijke komkommersnacks.

Vragen & antwoorden over duurzame verpakkingen

Van de Europese consumenten zegt 73% dat zij proberen plastic afval te voorkomen en daarmee staat plastic afval bovenaan hun lijstje van duurzaamheidsuitdagingen. Zij beschouwen  producenten als de hoofdverantwoordelijken voor het beperken van plastic afval en het vinden van oplossingen. Zij verwachten dat de politiek voor het juiste kader zorgt en dat retailers zich sterk maken voor het terugdringen van plastic afval.

Bron: GfK study. GfK. Plastics. Who cares? Who does? 2019

Van het voedsel dat wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, wordt 30-40% niet gebruikt en dus verspild. Dit vertegenwoordigt jaarlijks een waarde van USD 936 miljard en een uitstoot van 4,4 Gt CO2.

Bron: FAO: http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf

Groenten vormen 22% hiervan. Het is dan ook niet verrassend dat de Verenigde Naties de doelstelling hebben geformuleerd om in de periode tot 2030 het wereldwijde voedselafval per hoofd van de bevolking op retail- & consumentenniveau te halveren en om voedselverspilling in de productie- & leveringsketens terug te dringen, inclusief het verloren gaan van voedsel na de oogst.

Bron: SDG Indicator van de VN: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

Beide behoren tot de bioplastics maar zijn niet hetzelfde: bio-based producten worden gemaakt van biomassa en kunnen (maar dit hoeft niet) aan het eind van hun levenscyclus biologisch afbreekbaar zijn. Biologisch afbreekbaar plastic wordt aan het eind van zijn levenscyclus organische biomassa (biologisch afbreekbaar plastic kan ook bio-based zijn, maar dit hoeft niet).

Bron: European Bioplastics

Deze termen worden vaak – ten onrechte – als synoniemen gebruikt. De wijze van afbreken en de eigenschappen van de materialen zijn echter heel verschillend.

Biologisch afbreekbaar plastic betekent dat het plastic wordt gemetaboliseerd (‘gegeten’) door in de natuur voorkomende micro-organismen. De eindproducten van dit proces zijn kooldioxide, water en microbiële biomassa.

Composteerbare plastics behoren tot de biologisch afbreekbare ‘familie’ maar de wijze van afbreken is gekoppeld aan een specifieke omgeving (composteren). Voor industriële composteerbaarheid zijn deze plastics gecertificeerd volgens ASTM D6400 (in de VS) of EN 13432 (in Europa). Zij vallen binnen 12 weken uiteen en worden binnen 180 dagen voor ten minste 90% biologisch afgebroken in een gemeentelijke of industriële composteringsinstallatie.

Bron: Greendotbioplastics

Oxo-afbreekbaar plastic is geen biologisch afbreekbaar plastic, maar conventioneel plastic dat wordt gemengd met additieven om biologische afbraak na te bootsen. Deze additieven zorgen echter uitsluitend voor een snellere fragmentatie van de materialen; deze worden niet volledig afgebroken maar vallen uiteen in uiterst kleine deeltjes die achterblijven in het milieu. 

Bron: European Bioplastics

BASF brengt een breed aanbod aan producten voor plastic verpakkingen op de markt, waaronder een verscheidenheid aan materialen (die bio-based, biomass-balanced of gerecyclede content bevatten), materiaaleigenschappen zoals gecertificeerde composteerbaarheid, dispersies voor lijmen, maar ook harsen en additieven voor drukinkten en barrièrecoatings. Daarnaast is BASF intensief betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe technologieën voor efficiëntere fabricage en verwerking, doelmatiger gebruik van verpakkingen, en chemische, mechanische en biologische recycletrajecten voor verpakkingen.

Zo biedt BASF met ecovio® een hoogwaardig en veelzijdig biopolymeer. Dit is in veel landen als composteerbaar gecertificeerd volgens de normen voor industriële en thuiscompostering, en het is gedeeltelijk bio-based. Uit onderzoek blijkt dat wanneer verpakkingen van ecovio® voor groente en fruit worden gebruikt, deze de houdbaarheid van vers voedsel als champignons of tomaten kunnen verlengen dankzij het optimale ademend vermogen.

Meer informatie is te vinden op:

 

Laatste update 16 maart 2020