Nieuws
October 7, 2021

Nieuws

Hi Power voor de belichte hogedraadteelt

Bewezen resultaten en hoge licht efficiëntie

Nunhem - 7 oktober 

Als hoofdras in de belichte winter- en voorjaarsteelt wordt Hi Power geprezen om haar stabiliteit. Ook nu veel telers de eerste stappen zetten richting LED-verlichting blijft het ras gestaag produceren. Ook onder diverse lichtspectra en niveaus gedijt het goed, zeggen telers en experts.

 

Betrouwbaar in alle soorten belichting

Anne Jancic, Global Marketing & Business Development High Tech van BASF’s vegetable seed business: “Hi Power staat bekend om het effectieve lichtgebruik. Of het nu om Son-T-verlichting, Full-LED verlichting of een hybride vorm gaat. Het ras is universeel inzetbaar: onder alle omstandigheden kun je er het beste uit halen. Dat biedt telers de zekerheid die ze zoeken. Vooral als ze overstappen naar andere belichtingsvormen of een andere indeling van het teeltseizoen”.

 

Onder allerlei lichtniveaus (van 80 tot 250 micromol) en diverse lichtspectra (Son-T, LED, hybride) is Hi Power  heel voorspelbaar. “Je weet altijd wat je krijgt. De vruchtkwaliteit voldoet altijd aan de hoogste eisen van de markt.”, aldus teler Huub van Wylick. Hij runt al bijna 35 jaar met zijn vrouw Marlies zijn bedrijf in Maasbree. “We hebben twee aparte teeltsystemen: hogedraadteelt met belichting van 110 micromol en een afdeling traditionele teelt. Sinds dit jaar doen we ook in de belichte hogedraad drie teelten per jaar. Dat levert een besparing van arbeid op en een betere verdeling. De hogedraadteelt is een flinke investering, maarde energie-input per komkommer is veel gunstiger geworden dus is het een interessant plaatje geworden.”

 

Er zitten meerdere voordelen aan, zegt van Wylick. “Met belichting kom je eerder in productie. Dat is ook fijn voor het personeel: je kunt ze vroeger in het seizoen meer werk bieden, dit geeft ook een betere binding. Het ras is arbeidsvriendelijk: door het open karakter van de plant gaan we later dan voorheen stengels bijmaken om tot de eindafstand te komen. Dat levert een goeie kwaliteit en behoorlijke arbeidsbesparing op.”

 

Hi Power is ook voor Van Wylick een betrouwbare keuze, “We weten gewoon dat Nunhems-rassen compact en arbeidsvriendelijk zijn. Hi Power heeft kleine bladeren met een horizontale stand. Het ras is ook betrouwbaar, ook qua kwaliteit in de wintermaanden. En de mooie, strakke komkommers voldoen goed aan lengte en vruchtgewicht.”

 

Veranderende lichtomstandigheden

Teeltspecialisten, zoals Erik Stappers van Signify, zijn al een tijd bezig met het optimaliseren van de teelt onder LED lampen. “Voor de teelt onder hybride belichting zitten we in de optimalisatiefase. Voor Noordwest-Europa is dat praktijkrijp. We zien dat we voor Full-LED nog stappen moeten maken om de grootschalige praktijkintroductie te gaan doen. De belichting en het ras moeten goed matchen: de verschillen tussen rassen zijn hier nog groter dan bij hybridebelichting. Je ziet dat de markt en teelt elkaar steeds beter vinden en nu komt het in een stroomversnelling richting een betere en stabiele markt voor in de winter geteelde komkommers.”

Bij Full-LED heb je als teler meer controle over het scheiden van planttemperatuur en licht. Daardoor kun je andere keuzes maken op gebied van de strekking van het gewas. Met LED kan een gewas wat compacter groeien.” Hi Power is een veilige en bekende keuze voor veel telers en speelde in de proeven dan ook vaak een belangrijke rol als referentie. “Er zijn goede resultaten mee te behalen”, aldus Stappers. “Hi Power is een allemansvriend, maar ook hier is optimalisatie onder precies het juiste spectrum mogelijk.”

 

Maarten Vliex, teamleider expertise team van Botany, geeft ook aan dat het bijna zover is om onder full-LED te telen. “We zijn nog aan het finetunen met welk spectrum het precies het beste gaat. Het is belangrijk dat de genetica daarbij aansluit. Voor het ene ras kan een spectrum niet toereikend zijn en voor het andere wel: daar zitten verschillen in.” Om succesvol te telen, zegt Vliex, moet rekening gehouden worden met vier pijlers: genetica, waterhuishouding, klimaat en belichting. “Die vier verbinden, dat is het doel.” Ook zij gebruikten Hi Power in hun proeven. “Hi Power functioneerde goed en is goed te sturen qua generativiteit. Daarom hebben we het als standaardgewas gekozen.”

 

Start je drieteeltencyclus met Hi Power

Doordat Hi Power goed gedijt onder hoge lichtintensiteiten, is het mogelijk om al in oktober te beginnen met de eerste aanplant. Dat maakt het een goede plant om een drieteeltencyclus mee af te trappen. Marcel Huibers, Agronomist High Tech Cucumber bij BASF vegetable seeds business: “Sterke, jonge gewassen leveren meer op. Hi Power heeft inmiddels laten zien dat het gewas het in de korte teelten enorm goed doet, boven verwachting zelfs. De uniformiteit is enorm goed. Ook onder virusdruk is een drieteeltencyclus voordeliger.” Veel telers combineren de eerste teelt met Hi Power met tweede en derde teelt met Hi Light.

En hoewel drie teelten klinkt als meer werk, is dat volgens Marcel niet zo. “Drie teelten is uiteindelijk minder arbeidsintensief. Hoe jonger het gewas, hoe minder arbeid nodig is per komkommer.” Dat ervaarde ook teler Huub van Wylick. Hij besloot vanwege de virusdruk over te stappen naar drie teelten. En dat bevalt goed. “De arbeidsverdeling is gunstiger. En op arbeid heb je snel een gigantische kostenbesparing. Ik heb een hogere productie dan met twee teelten en lagere kosten.”

 

De toekomst van belichte hogedraadteelt

De hightech komkommer teelt zal ontwikkelen naar een meer verbonden, data gedreven, geautomatiseerde en duurzame productie gericht op de behoeften van de consument. De juiste opzet en omgang met belichting speelt hierin een steeds belangrijkere rol, samen met andere technologieën en de juiste genetica. “Als BASF zijn we daarom ook bezig om onze genetica onder verschillende belichtingsschema’s (lichtintensiteit, lichtspectra, duur van de belichting per dag) te testen en steeds verder te ontwikkelen.”, aldus Anne Jancic.

 

Erik Stappers van Signify: “Op termijn gaan we allemaal naar full-LED. Sommige regio’s wereldwijd worden hiertoe gedwongen door schaarse energie. Anderen zetten om andere redenen in op een duurzame productie.”

 

Maarten Vliex van Botany: “Het is ook belangrijk om in de toekomst te gaan kijken of we slimmer kunnen gaan belichten. Bijvoorbeeld op momenten dat de energieprijs of behoefte lager is, en op een constante manier. Dynamisch belichten speelt ook een rol. In de toekomst gaan we vooral de hoeveelheden licht en de kleur van het licht bekijken in combinatie met de genetica.”

 

Meer weten over onze toekomstvisie? In het whitepaper Op weg naar smart, geautomatiseerd en consumentgericht komkommers telen (Een vooruitblik op 2030 en 2050) blikken we verder vooruit: https://www.nunhems.com/nl/nl/solutions/high-wire.html

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de komkommer sales specialisten van de BASF’s vegetable seeds business:

Kees van Vliet
Sales Specialist Komkommer
Mobiel +31-6-3983 6456
kees.vanvliet@vegetableseeds.basf.com

Rens Muusers
Sales Specialist Komkommer
Mobiel +31-6-1871 9921
rens.muusers@vegetableseeds.basf.com

Last UpdateOctober 7, 2021