nunhems-logo.png
27 februari 2024
Nieuws

BASF and SNV joint News Release

BASF en SNV breiden samenwerking uit om kleine boeren in Ethiopië te ondersteunen

• BASF heeft groentezaden van hoge kwaliteit gedoneerd en 4.000 kleine boeren bereikt in door conflictherstel en droogte getroffen gebieden in de regio's Tigray en Amhara.

• Zaadverstrekking door BASF aan door SNV gesteunde Farmer Field Schools blaast de landbouw nieuw leven in en versterkt gemeenschappen.

BASF zet zijn samenwerking met de Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (SNV) voort in het kader van het Horti-LIFE-project om smallholder boeren te ondersteunen in conflict-herstel en door droogte getroffen gebieden van de regio Tigray en Amhara in het noorden van Ethiopië. In het kader van de voortdurende inspanningen om deze gemeenschappen te ondersteunen, heeft BASF via zijn groentezaden divisie BASF | Nunhems 800 kg uienzaden van hoge kwaliteit, 666.000 hete peperzaden en 1.500.000 tomatenzaden geleverd aan Farmer Field Schools die worden ondersteund door SNV, waardoor essentiële training en distributie van zaden aan 4.000 smallholders mogelijk is geworden. Dit samenwerkingsinitiatief heeft tot doel de landbouw nieuw leven in te blazen in conflictherstel- en door droogte getroffen gebieden en boerengemeenschappen in staat te stellen hun levensonderhoud weer op te bouwen. De zaadoverdrachtsceremonie werd op 27 februari 2024 georganiseerd in het gebouw van het ministerie van Landbouw, in aanwezigheid van Z.E. Dr. Melese Mekonen, staatssecretaris van het ministerie van Landbouw.

Úlia de Domènech
Global Head of Communications Vegetable Seeds
Press release Ethiopia .jpg

Dr. Melese Mekonnen, State Minister of Agriculture, Ben Depraetere, Managing Director of BASF | Nunhems in Ethiopia en Julie Graham, Country Director SNV Ethiopia

Met dit partnerschap zet BASF zich in om kleine boerenfamilies in Noord-Ethiopië voortdurend te ondersteunen, en dit gaat verder dan het leveren van zaden. De zaden zullen worden gebruikt door boeren die deelnemen aan Farmer Field Schools (FFS) georganiseerd door SNV. Na het voltooien van trainingen in goede landbouwpraktijken ontvangen boeren zaden om hun nieuw verworven kennis op hun eigen boerderijen te implementeren. Matthias Pohl, Head of Societal Outreach bij BASF Agricultural Solutions, benadrukt: "We zijn onder de indruk van het grote succes van SNV Farmers Field Schools, ook in tijden van uitdagende omgevingsomstandigheden. BASF verwelkomt de mogelijkheid om SNV te ondersteunen bij haar inspanningen om het levensonderhoud van smallholder boeren te verbeteren door zich actief in te zetten voor geïntegreerde gewasbescherming en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen".  

Ben Depraetere, Managing Director van BASF | Nunhems in Ethiopië is enthousiast over de voortzetting van het partnerschap en zegt: "We zijn er trots op dat we kleine boerenfamilies in Ethiopië kunnen blijven ondersteunen bij het opnieuw opbouwen van hun levensonderhoud. Onze samenwerking is een bewijs van onze toewijding aan het versterken van boerengemeenschappen en de samenleving door middel van verschillende activiteiten op het gebied van sociale betrokkenheid. Het is geweldig om te zien hoe het leveren van zaden van hoge kwaliteit aan boeren en het trainen van hen in teeltmethoden niet alleen de gewasopbrengsten verbetert, maar ook bijdraagt aan voedzamere diëten in hun huishouden, wat een aanzienlijke positieve impact op hun leven heeft." 

SNV werkt sinds 2016 in het kader van het Horti-LIFE-project nauw samen met het Ethiopische ministerie van Landbouw. Het maakt gebruik van de tuinbouw Farmer Field School (FFS) Extension Methodology om de praktische kennis en vaardigheden van boeren te verbeteren om uitdagingen op het gebied van productie en productiviteit op te lossen. Uit recente enquêtes blijkt dat FFS-leden 34% hogere opbrengsten en 43% hogere inkomens behalen. Het programma van SNV is actief in 147 districten en komt jaarlijks ongeveer 80.000 boeren ten goede via 2.000 FFS.

Julie Graham, SNV Ethiopia Country Director, geeft commentaar op de steun van BASF en benadrukt het belang van hun hoogwaardige zaden. "Onze samenwerking met BASF heeft een positief resultaat opgeleverd. De FFS-leden die de eerste batch zaadsteun ontvingen, profiteerden van verbeterde productiviteit, ziekteresistentie, lange houdbaarheid en hogere marktprijzen." 

 

Over de Agricultural Solutions-divisie van BASF

Landbouw is van fundamenteel belang voor het leveren van voldoende gezond en betaalbaar voedsel voor een snelgroeiende bevolking terwijl de milieueffecten worden verminderd. Door samen te werken met partners en landbouwdeskundigen en door duurzaamheidscriteria te integreren in alle bedrijfsbeslissingen, helpen wij boeren om een positieve impact te creëren op duurzame landbouw. Daarom investeren wij in een sterke R&D-pijplijn, die innovatief denken verbindt met praktische actie in het veld. Onze portfolio omvat zaden en specifiek geselecteerde planteigenschappen, chemische en biologische gewasbescherming, oplossingen voor bodembeheer, plantgezondheid, plaagbestrijding en digitale landbouw. Met deskundige teams in het lab, op het veld, op kantoor en in de productie, streven wij ernaar het juiste evenwicht te vinden voor succes voor boeren, de landbouw en toekomstige generaties. In 2022 behaalde onze divisie een omzet van € 10,3 miljard. Ga voor meer informatie naar www.agriculture.basf.com of een van onze sociale mediakanalen.

Over SNV

SNV werkt aan uiteenlopende kwesties in Ethiopië. SNV begon met noodhulpwerkzaamheden in 1974 en blijft ontwikkelingsprojecten ondersteunen die een blijvende impact hebben op de bevolking van Ethiopië. Momenteel strekt het werk van SNV zich uit tot meer dan 450 districten, waar het projecten implementeert die de agrovoedselsystemen opbouwen en in stand houden, bijdragen aan verbeterde toegang tot basisdiensten door veilige en duurzame toegang tot schone energie en water te waarborgen, waardoor een rechtvaardig leven voor allen mogelijk wordt. SNV werkt samen met de overheid, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld en betrekt gemeenschappen op een manier die gevoelig is voor hun behoeften en sterke betrokkenheid en eigendom mogelijk maakt. De aanpak van SNV omvat het gevoelig zijn voor uitdagingen op het gebied van voedsel- en voedingszekerheid, het ondersteunen van duurzame markten en het opbouwen van veerkracht tegen klimaatverandering voor kleine boeren. In de agrovoedselsector heeft SNV een groot programma voor de ontwikkeling van zuivel, evenals het Horti-LIFE-project dat samenwerkt met de particuliere sector en overheidsprogramma's om de productiviteit van kleine boeren te verbeteren. SNV is van mening dat dit gebaar van BASF in de groentezadenbusiness een uitstekend voorbeeld is van een driepartijensamenwerking tussen particuliere bedrijven, overheidsorganisaties en NGO's met een zeer directe impact op grote schaal voor arme boerenfamilies. www.snv.org