nunhems-logo.png
BASF | Nunhems
21 maart 2024
Nieuws

Komkommerbontvirus

Nunhem – 18 maart 2024. We zijn halverwege maart en op een aantal bedrijven is het komkommerbontvirus) al weer opgedoken. Vroeger dan anders lijkt het wel en zelfs ook op meer bedrijven. Bedrijven die belichte hogedraadkomkommers telen zijn als eerste aan de beurt door de vroege plantdata. De discussie of in een eerste teelt een “resistent” ras geplant dient te worden, laait ook weer op.  
 

Sommigen zien graag al resistentie in de eerste teelt terwijl anderen liever geen resistentie zien omdat ze de eerste geïnfecteerde plant willen vinden om zo de plek zo snel mogelijk te kunnen isoleren. Uiteraard probeert men de oorzaak te vinden van de infectie maar die is in de meeste gevallen niet aantoonbaar. Feit is dat de teeltplanning onder de loep genomen dient te worden. Lange teelten in combinatie met bontvirus zijn gedoemd te mislukken. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om naar drie kortere teelten te gaan, in plaats van twee langere teelten. Het gevolg hiervan is dat de plantkosten iets hoger uitvallen, al valt dit vaak mee door de lagere plantdichtheden met twee kortere teelten. Voordeel is dat arbeid iets lager uitvalt doordat er een keer meer gewisseld wordt en omdat de stengeldichtheid lager is. Een deel van het gewaswerk valt weg na het toppen, met een besparing als gevolg.

 

Met de keuze van het teeltplan zal er ook een passende raskeuze worden gemaakt. In een hogedraadteelt is bontvirusresistentie een vereiste in de tweede en eventueel derde teelt. Deze resistentie zorgt ervoor dat er met minder problemen geteeld kan worden en de verspreiding van virus wordt vertraagd. Het ras Hi Light heeft zich de laatste jaren bewezen als een betrouwbaar ras onder hoge virusdruk situaties. Het ras wordt zowel in een lange zomerteelt als in twee kortere teelten met succes gebruikt. Deze zomer introduceert BASF | Nunhems ook het ras Hi Score (NUN 62014) voor de hogedraadteelten. Hi Score komt uit dezelfde familie van compacte arbeidsvriendelijke rassen als Hi Light. Hi Score combineert dit met een hogere resistentie tegen meeldauw en bontvirus. De eerste ervaringen met Hi Score laten een hoger vruchtgewicht zien en zeker het najaar in een betere selectiviteit in het gewas.

BASF Nunhems high wire cultivation NL_small.jpg

Resistente rassen zijn uiteraard niet de enige oplossing. Blijven werken met hygiënemaatregelen zoals het isoleren van geïnfecteerde plekken, ontsmetten tijdens gewaswerk etc. etc. Gedurende de teeltwisseling is het ook belangrijk om het nieuwe plantgat voor planten te ontsmetten om zo te voorkomen dat de nieuwe plant gelijk op een geïnfecteerde plek gezet wordt.

Wilt u van gedachte wisselen over uw teeltplan, neem contact op met uw BASF | Nunhems contactpersoon.

Rens Muusers
Sales Specialist Cucumber
Laatste update 21 maart 2024