Faydalar

Faydalar

Sürdürülebilirlik

Herkes için yüksek yaşam kalitesi ile uygun bir gelecek sağlayan bir dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz.

Bu amaçla müşterilerimiz ve toplum için sürdürülebilir çözümler oluşturuyor ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanıyoruz. Sürdürülebilirlik, işimizin temelinde yer alır, büyüme için bir itici güç olmanın yanı sıra risk yönetimimizin de bir unsurudur.

Sürdürülebilirlik odak alanlarını stratejimiz dahilinde tanımladık. Bu alanlar, kendimizi pazarda konumlamak için kullandığımız taahhütlerin ve değer zinciri boyunca, şiddeti gidererek artan zorluklarla nasıl başa çıkacağımızın formülünü oluşturmaktadır.

BASF Vegetable Seeds Sürdürülebilirlik Çerçevesi

Tedarikçilerimiz
Satın almayı sorumlu bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
Operasyonlarımız
İnsan ve çevre için verimli ve güvenli üretim yapıyoruz.
Müşterilerimiz
Sürdürülebilir çözümler üretiyoruz.
İnsanlarımız & toplum
İnsanlara değer veriyor ve onlara saygılı davranıyoruz.

BASF Sürdürülebilirlik Taahhütlerimiz, uzun vadeli iş başarıları elde etmek için değer zincirimizin ve faaliyetlerimizin her bölümünü kapsar.