Çeşitler

Çeşitler

Domates

Sırık Domates

Çeşit Adı Meyve Ağırlığı Dikim Dönemi Meyve Rengi Olgunluk Dönemi Yüksek Tolerans Orta Tolerans
Akin F1* 180 - 200  Erken Güz  Koyu Kırmızı Çok Erken Fol 0,1,2; Pf; For; ToMV (0,1,2); Va; Vd Ma; Mi; Mj; TYLCV
Bestona F1* 160 - 180 Tek Ekim Koyu Kırmızı Erken Va, Vd; Fol:0,1; ToMV N (Ma, Mi, Mj), For, TYLCV
Coronato F1* 140 - 150 Geç Güz - Bahar Koyu Kırmızı Erken Va, Vd; Fol 0,1; ToMV N (Ma, Mi, Mj), TYLCV
Gamze F1* 250 - 300 Bahar Koyu Kırmızı Erken Va, Vd, Fol 0,1, ToMV, Pf-5 N (Ma, Mi, Mj), TYLCV
Efsun F1* 180 - 190 Erken Güz Koyu Kırmızı Erken Va, Vd; Fol:0,1; ToMV N (Ma, Mi, Mj),TYLCV
Maremagno F1* 250 - 300 Güz - Bahar - Yaz Yeşil / Kırmızı Çok Erken ToMV, Va, Vd, Fol:0,1, For TYLCV, Pf-5, ToTV
Redguard F1* 140 - 150 Geç Güz - Bahar / Yayla Koyu Kırmızı Erken Va, Vd, Fol,0,1, ToMV, Pf N (Ma, Mi, Mj), TYLCV
Seyran F1* 240 - 270 Erken Bahar Koyu Kırmızı Erken Va, Vd, Fol:0,1, ToMV N (Ma, Mi, Mj), TYLCV, Pf-5
Mohikan F1 180-200 Geç Güz-Tek Ekim Koyu Kırmızı Erkenci Va, Vd; Fol:0,1,2,3; For N (Ma, Mi, Mj), For,Tobrfv; TYLCV;PI,Pf
Extension F1 100-110 Topraksız Tarım Koyu Kırmızı Yıl boyu Fol 0,1; For; ToMV; Pf; Va; Vd Tobrfv; On
Ronvine F1 110-120 Topraksız tarım Koyu Kırmızı Yıl boyu Fol 0,1; For; ToMV;Pf; Va;Vd Tobrfv; On
Azovian F1 120-130 Güz-Bahar Kırmızı Orta erkenci Va, Vd; Fol:0,1,2,3; For; ToMV, ToTV N (Ma, Mi, Mj), For, TYLCV;PI
Nun 03707 F1 170-180 Geç Güz Koyu Kırmızı Erkenci Va, Vd; Fol:0,1; ToMV N (Ma, Mi, Mj), For, TYLCV

Oturak Domates

Çeşit Adı Meyve Ağırlığı Olgunluk Dönemi Meyve Şekli Bitki Yapısı Dikim Sıklıgı (Adet / da) Yüksek Tolerans Orta Tolerans
Firmont F1 140 - 150 Erken Sivri Geniş

-

Fol 0 (US1); Fol 1 (US2);

Fol 2 (US3); ToMV (0,1,2); Va; Vd

N (Ma, Mi, Mj)
Interland F1 200 - 250 Orta erken Hafif basık, yuvarlak Çok geniş 1000 Va, Vd, Fol:0,1, ToMV, TSWV N (Ma, Mi, Mj), TYLCV
Maysaloun F1 250 - 300 Erken Yuvarlak Geniş 1250 - 1500 Va,Vd, Fol:0,1,2, TYLCV N (Ma, Mi, Mj)
Platinium F1 160 - 180 Erken Yuvarlak Geniş 1000 Va, Vd, Fol:0,1, N (Ma, Mi, Mj), ToMV -

Domates Anacı

Çeşit Özel Koşullar Bitki Gücü Aşı uyumu Sezon Yüksek Tolerans Orta Tolerans
Spirit F1* Sadece ToMV toleranslı çeşitlerle aşılanabilir Orta Mükemmel Yıl boyu Fol 0 (US1); For; Pst; ToMV; Va; Vd Ma; Mi; Mj; Pi
Enpower F1* Sadece ToMV toleranslı çeşitlerle aşılanabilir Güçlü Mükemmel Yıl boyu Fol 0 (US1); Fol 1 (US2); Fol 2 (US3) For; Pst; ToMV; Va; Vd Ma; Mi; Mj; Pi
Enholder F1 Sadece ToMV toleranslı çeşitlerle aşılanabilir Güçlü Mükemmel Yıl boyu Fol 0,1,2,3;For; Pst; ToMV; Va; Vd Ma; Mi; Mj; Pl,Cf

Hastalık Açıklamaları

Va - Verticilium albo-atrum
Vd - Verticilium daliae
For - Fusarium Oxysporum f.sp. Radicis
Fol: 0,1 - Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici
Pst - Pseudomonas syringae ppv. Tomato

Ma - Meloidogyne arenaria
Mi - Meloidogyne incognita
Mj - Meloidogyne javanica

ToMV - Tomato Mosaic Virus
TYLCV - Tomato Yellow Leaf Curl Virus
PI - Pyrenochaeta lycopersici
Pf - Passalora fulva
Pst - Pseudomonas syringae pv. tomato

ToBRFV - Tomato Brown Rugose Fruit Virus