nunhems-logo.png
BASF | Nunhems

Işletme beyanları ve fegaratleri

 • Ürün Resimleri Hakkında Feragat
 • Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar hakkında Feragat
 • Çeşit Tescilleri Hakkında Feragat
 • Sebze Tohumu Ürün Özellikleri
 • Tohum Teknolojisi
 • Sebze Tohumu Sektörü için Zararlı ve Patojenlerin Reaksiyonlarını Açıklayan Kavramların Tanımı
 • ESA Direnç Uyumlaştırma Kodu
 • Tohum Sağlık Koşulları
 • İşlenmiş Tohumun Güvenli Kullanımına Yönelik Tavsiyeler


Ürün Resimleri hakkında Feragat

Gösterilen tüm çeşitler uygun koşullar altında yetiştirilmiştir. Bütün yetiştirme koşulları için aynı sonuçlar garanti ya da ima edilmemektedir.
Bu internet sitesindeki tüm resimlerin telif hakları Nunhems B.V.’ye (“Nunhems”) aittir. Tüm hakları saklıdır; bu yayının hiçbir bölümü, Nunhems’in ön yazılı izni olmadan herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz, saklanamaz veya yayınlanamaz.

Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar hakkında Sorumluluk Reddi

Müşteriye sağlanan varyetelerin tohumları GDO mevzuatı uyarınca düzenlenen varyeteler olma niteliğine sahip olmayan ve rekombinant DNA veya hedeflenmiş genom optimizasyonu teknolojileri kullanılarak geliştirilmemiş varyetelerdir. Bu varyetelerin geliştirilmesinde ve kimlik korunmasında kullanılan yöntemler farklılaşan türlerin varlığından kaçınmayı amaçlamaktadır ve bu da rekombinant DNA içeren materyal veya hedeflenmiş genom optimizasyonu kullanılarak değiştirilmiş olabilecek materyal bulunmasından kaçınmayı içermektedir.

Tohum üretimi, öngörülen tecrit uzaklıkları dahil olmak üzere, üretimin gerçekleşmiş olduğu ülkedeki üretim kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Nunhems kendi ürünlerinin düzgün şekilde yöneticiliğini yapmaya bağlıdır, şu web sitesinde bulunabilecek olan Excellence Through Stewardship™ endüstri yöneticiliği girişimini desteklemektedir ve buna bağlılığını teyit etmiştir: www.excellencethroughstewardship.org. Ancak polenin serbest sirkülasyonu nedeni ile ve rekombinant DNA içeren materyalin veya hedeflenmiş genom optimizasyonu kullanılarak değiştirilmiş olabilecek materyalin tohum üretim bölgelerinde başkaları tarafından yetiştirilmesi hariç tutulamayacağı için bu gibi materyal ile karışımlar tamamen önlenemez. Bu nedenle, bu teslimatı oluşturan tohum partilerinin rekombinant DNA içeren materyalin veya hedeflenmiş genom optimizasyonu kullanılarak değiştirilmiş olabilecek materyalin hiçbir izini içermediği konusunda bir garanti verilemez.

Çeşit Tescilleri hakkında Feragat 

İnternet sitesinde listelenen ve yayınlanan Nunhems çeşitlerinin yerel, ulusal ve uluslararası tescil kullarından dolayı (henüz) tüm ülkelerde satışı serbest olmayabilir. Bu tescillerin durumu günden güne değişebilir. Son güncellemeler için lütfen satış departmanınıza danışınız.

Sebze Tohumu Ürün Özellikleri

Son yıllarda sebze yetiştirme uzmanlık isteyen ve yoğun bir faaliyet haline geldi. Daha iyi kaliteye olan talebin sürekli artmasının bir sonucu olarak sebze üreticileri ve bitki yetiştiricileri temel malzemenin kalitesinin yükseltilmesini şart koşuyor. Yeni bitkilerin ortaya çıkmasını ve gerekli sayıda olmalarını iyi yönde etkilemek amacıyla belirli tohum formları ve tohum kalitesi ile ilgili daha fazla bilgi talebinde fazlasıyla artış oldu.

Tohum doğal bir üründür. Dolayısıyla sık sık değişen çevresel koşullar nihai sonuçları etkiler. Bu nedenle tohumun çıkması ve diğer fiziksel özelliklerine dair ayrıntılı bilgi vermek genellikle mümkün değildir. Müşterilerimizin arzularını mümkün olduğu kadar iyi bir biçimde karşılayabilmek için, çeşitli tohum kategorileri için kalite standartları oluşturduk.

Genel Tanımlar

 • Normal Tohum
  Normal tohumlar genelde özel süreçlerden geçirilmez. Ürününe göre, ağırlıkla ve/veya taneyle satılırlar. Normal tohumlar AT standartlarına uygudur.
 • Hassas tohum
  Hassas tohumlar ek süreçlerden geçirilmiştir. Eşbiçimli olup yüksek çimlenme oranına sahiptirler. Hassas tohum ise taneyle satılır.
 • Önçimlendirme
  Önçimlendirme, “tohum ekiminden sonra, ortaya çıkmayı daha süratli ve daha eşbiçimli hale getirmek amacıyla çimlenme sürecinin etkinleştirilmesi” olarak tanımlanır. Önçimlendirme yapılan tohumlar taneyle satılır.
 • Peletleme
  Peletleme, tohumu bir malzeme ile kaplayarak, boy ve şekil açısından eşbiçimliliği arttırmak suretiyle tohumun formunu değiştiren ve başlıca amacı daha iyi bir ekim yeteneği elde etmek olan bir süreç olarak tanımlanır. Peletleme sırasında ek içerik maddeleri de eklenebilir. Peletlenmiş tohum taneyle satılır.
 • Film Kaplama
  Film kaplama, tohumun çevresinin pigmentli bir katmanla çepeçevre kaplanmasıdır. Orijinal tohum sağlam kalır. Ek içerik maddeleri eklenebilir. Böcek ilacı içeren film kaplama işlemleri normalde renk kodlamaları ile teşhis edilebilir. Film kaplamalı tohumlar taneyle satılır.
 • Yapışkan Kaplama
  Yapışkan kaplama, uygulamalı bitki koruma ürünlerini neredeyse tozsuz bir biçimde tohuma sabitleyen bir süreçtir. Bir pigment eklenebilir.
 • Çimlenme
  Çimlenme rakamları ISTA prosedürleri ile ilgilidir ve sevkiyat sırasında geçerlidir.
 • Çeşit saflığı
  Çeşit saflığı oranı, bir tohum serisi içinden çeşit tanımına uyan bitkilerin yüzdesi olarak tanımlanır.

 

Ürün Özellikleri

Sözü edilen çimlenme yüzdeleri şart koştuğumuz minimum rakamlarımız olup, ISTA yöntemleri ve toleranslarına göre oluşturulmuştur.

 • Bakla
  Çimlenme %85
  1 birim = 25.000 tohum
 • Çalı fasulyesi
  Çimlenme %85
  1 birim = 100.000 tohum
 • Havuç
  Hassas tohum: çimlenme %85
  Tohum boyu: 0,20 mm
 • Kereviz peleti
  Çimlenme %90
 • Salatalık
  Çimlenme %92
  İç mekân çeşit saflığı %99
 • Pırasa hibritler
  Hassas tohum: çimlenme %85
  Pelet: çimlenme %85
  Tohum boyu: 0,25 mm
  Melez olmayan tohumlar
  normal tohum: çimlenme %80
  Tohum boyu: 0,25 mm
 • Marul
  Pelet: çimlenme 95%
  Çeşit saflığı 98%
 • Bezelye
  Çimlenme %85
  1 birim = 100.000 tohum
 • Ispanak
  Çimlenme %85
  Tohum boyu: 0,75 mm

 

 

Tohum Teknolojisi

Modern bahçecilik çimlenme ve çıkma oranları hemen hemen %100 olan tohumlara gerekişinim duyar. Çıkma hızı, çıkma eşbiçimliliği ve tohum sağlığı yaşamsaldır. Nunhems, bu yüksek tohum kalitesini güvence altına almak üzere kendisine ait Tohum Teknoloji Araştırmasını uygular. Nunhems Tohum Teknoloji Bölümü, teknoloji harikası laboratuvarlardan, iklim odalarından ve seralardan faydalanmanın yanı sıra, çeşitli üniversitelerle işbirliği yapar. Bilim insanları, tohum sağlığı, tohum üretim araştırması, önçimlendirme, peletleme ve böcek ilacı kaplama gibi tohum kalitesinin pek çok yönüyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Nunhems’deki Tohum Teknoloji Araştırması aşağıdaki tohum nitelikleri ile sonuçlandı:

 

Hassas tohum
- Eşbiçimli tohum sınıflaması
- Hızlı çimlenme
- Çok yüksek çimlenme %’si

Hassas tohum (mantar ilacı ile işlenmiş)
Tozsuz turuncu renkli bir tabakadan oluşan mantar ilacı kaplamalı hassas tohum aşağıdaki faydaları sunar: Tozsuz (işleme ve ekim rahatlığı)
- Fidelerin toprak menşeli patojenlere karşı korunmasında iyileşme
- Etkin içerik maddeleri tohumların üzerindedir ve bu durum etkin bir kontrol için gerekli olan miktarı azaltır
- Daha fazla sayıda eşbiçimli çıkma

Hassas tohum (böcek ilacı ve mantar ilacı ile işlenmiş)
Böcek ilacı ve mantar ilacı kaplamalı hassas tohum tozsuz bir tabakaya uygulanmıştır. Avantajları mantar ilacı ile işlem gören tohumun avantajlarıyla aynıdır. Böcek ilacı ile işlem gören tohumlar, böcek ilacı ile işlem görmeyen tohumlardan ayrılması için kırmızı renktedir.

Önçimlendirilmiş/hassas tohum
- Hızlı ve eşbiçimli çimlenme
- Çok yüksek çimlenme %’si

Önçimlendirilmiş/hassas tohum (mantar ilacı ile işlenmiş)
- Eşbiçimli ve hızlı çimlenme
- Çok yüksek çimlenme %’si
- Tozsuz turuncu renkli bir katman içinde uygulanan böcek ilacı kaplamalı hassas tohum
- Avantajları mantar ile işlem gören tohumun avantajlarıyla aynıdır

Önçimlendrilmiş/hassas tohum (böcek ilacı ve mantar ilacı ile işlenmiş)
- Eşbiçimli ve hızlı çimlenme
- Çok yüksek çimlenme %’si
- Tozsuz kırmızı renkli bir katman içinde uygulanan böcek ilacı ve mantar ilacı kaplamalı hassas tohum
- Avantajları mantar ile işlem gören tohumun avantajlarıyla aynıdır

Kaplama tohum (mantar ilacı ile işlenmiş)
- Yüksek ve güvenilir çimlenme %’si
- Eşbiçimli çimlenme
- Çok eşbiçimli sınıflama sayesinde daha kolay ekim

Peletlenmiş tohum
- Yüksek ve güvenli çimlenme %’si
- Eşbiçimli çimlenme
- Çok eşbiçimli sınıflama sayesinde daha kolay ekim

Prestinun Pil (sadece Kereviz için)
Özel çimlendirme ve peletleme teknikleri sayesinde:
- Çok yüksek ve güvenilir çimlenme %’si
- Çok eşbiçimli çimlenme
- Uyku hali yoktur

Sebze tohumu sektörü için zararlı ve patojenlerin reaksiyonlarını açıklayan kavramların tanımı

(Uluslararası Tohum Federasyonu tarafından benimsendiği şekilde (Haziran 2012))

Bağışıklık: Belirli bir patojen veya zararlı tarafından saldırıya veya enfeksiyona maruz kalmama.

Direnç, bir bitki çeşidinin belirli bir patojen veya zararlının büyümesi ve gelişmesini ve/veya sebep oldukları zararı benzer çevre koşulları ve patojen veya zararlı baskısı altında duyarlı bitki çeşitlerine kıyasla kısıtlama yeteneğidir. Dirençli çeşitler, ağır patojen veya zararlı baskısı altında birtakım hastalık semptomları veya zararlar sergileyebilir.

İki direnç düzeyi tanımlanmıştır:

Yüksek direnç (HR*): Duyarlı çeşitlere kıyasla normal patojen veya zararlı baskısı altında belirli bir patojen veya zararlının büyümesi ve gelişmesini yüksek ölçüde kısıtlayan bitki çeşitleri. Ancak bu bitki çeşitleri ağır patojen baskısı altında birtakım semptomlar sergileyebilir.
Orta direnç (IR*): Belirli bir patojen veya zararlının büyümesi veya gelişmesini kısıtlayan fakat duyarlı bitkilere kıyasla daha geniş bir aralıkta semptomlar ve zararlar sergileyebilen bitki çeşitleri. Ilımlı/orta dirençli bitki çeşitleri yine de benzer çevre koşulları ve/veya patojen veya zararlı baskısı altında büyürken duyarlı bitki çeşitlerine göre daha az ciddi semptomlar veya zararlar sergileyecektir.

* Bütün dillerde HR (yüksek direnç) ve IR (orta direnç) standart kısaltmaları kullanılır.

Duyarlılık, bir bitki çeşidinin belirli bir patojenin büyümesi ve gelişmesini kısıtlayamamasıdır.

ESA Direnç Uyumlaştırma Kodu

ESA Direnç Uyumlaştırma Kodu, sebze yetiştiricilere şeffaflığın iyileştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu kodlar http://www.euroseeds.org/vegetables adresinde bulunabilir.

Tohum Sağlık Koşulları

Nunhems, pazara yeterince sağlıklı sebze tohumları sunmak ve AB Konseyi’nin 2002/55/EC Sayılı Direktifinde ortaya konan koşulları karşılamak üzere, tohumla geçen hastalıkları önlemek ve kontrol etmeye yönelik çeşitli risk yönetim stratejileri kullanır. Bunlar, tohum sağlığı test programları, saha kontrolleri, tohum işleme ve diğer etkin dezenfeksiyon tekniklerini içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir. ISHI_VEG, teknoloji harikası tohum sağlık testi protokollerini içeren Elle Tohum Sağlık Test Tekniklerini geliştirdi. Nunhems, tohum sağlık testleri için ISHI-VEG tarafından tavsiye edilen minimum temsili örneklem büyüklüklerini kullanır. ISHI-VEG tohum sağlık test protokolleri ve tavsiye edilen minimum örneklem büyüklükleri hakkındaki bilgi www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html adresinde bulunulabilir.

İşlenmiş tohumun Güvenli kullanımına yönelik tavsiyeler  

Tohumlarımızın koruması üzerinde anlaşmaya varılmış bir kalite standardı uyarınca yapılır. Kendi güvenliğiniz için ve çevreyi korumak adına, aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır:

Genel
İşlenmiş tohumlar insan ve hayvan tüketimi için olduğu gibi, prosesleme için de uygun değildir. Çocukların, çiftlik hayvanlarının ve vahşi yaşamın erişemeyeceği yerde saklayın. Tohum paketlerini işleme tabi tutarken dikkatli olun. Ciltle ve solunum yollarınızla temas etmesini önleyin ve tohum işlemleme ve ekipman temizliği sırasında uygun kişisel koruma donanımlarını giyin / takın. Ellerinizi ve cildinizin tohumla temas eden kısmını yemeklerden önce ve işten sonra yıkayın. Tüm tohum döküntülerini temizleyin. İşlenmiş tohumları yüzey sularından uzak tutun.

Ekimden önce
Tohum torbalarını açarken ve delme makinesini doldurur ve boşaltırken toza maruz kalmamaya çalışın. Tohum torbasından ekim makinesine toz transferi olmasının önüne geçin. Önceden işlenmiş olan tohumları ek ürünlerle işleme tabi tutmayın.

Dış mekânda ekim yaparken
Pnömatik delme makinesi kullanırken işlenmiş tohumların tozu toprak yüzeyine ya da yön saptırıcılar aracılığıyla toprağa yönlendirilmelidir. Tavsiye edilen tohumlama oranında ekim yapın. İşlenmiş tohumlar kuş ve memelileri korumak üzere, sıra sonlarında da toprakla kaplanmalıdır.

Ekimden sonra
Boş torbaları ya da işlenmiş tohum artıklarını doğada bırakmayın. Bunları yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edin. İşlenmiş tohum artıklarının orijinal torbalarına geri konduğundan emin olun ve boş tohum torbalarını başka amaçlarla kullanmayın.


Simgeler:

Print

İnsan ve hayvan tüketimi için uygun değildir 

Print

Çocukların, çiftlik hayvanlarının ve vahşi yaşamın erişemeyeceği yerde saklayın

Print

Uygun kişisel korunma donanımı kullanın

Print

Ellerinizi yıkayın 

Print

Yüzey sularını ve sulama kanallarını kirletmeyin

Print

Delme sırasında ortaya çıkan tozu minimuma indirin

Bu tebliğ Avrupa Tohum Birliği tarafından hazırlanmıştır:
http://www.euroseeds.eu

Tüm hakları saklıdır.

Son güncelleme 16 Eylül 2019