nunhems-logo.png
BASF | Nunhems

Genel Kullanım Koşulları

Bu internet sitesine erişim ve sitenin kullanımı aşağıdaki koşullara tabidir:

Bu internet sitesini kullanmanız, bu koşulları kabul etiğiniz anlamına gelir.
Bu internet sitesi kayıtlı işyeri merkezleri Leudal Belediyesi, Hollanda’da bulun Nunhems BV adına Nunhems Netherlands BV tarafından geliştirilmiş ve yönetilmektedir (bundan böyle birlikte NUNHEMS olarak anılacaklardır.) Nunhems, BASF’ın sebze tohumu işletmesidir ve dolayısıyla BASF Group’un bir parçasıdır. Bu internet sitesi veya bu Genel Kullanım Koşulları, Gizlilik Beyannamesi, Çerez Beyannamesi, Genel Satış Şart ve Koşulları ve Genel Satın Alım Koşulları’nı sona erdirme veya onları kısmen veya tamamen değiştirme hakkımız saklıdır. Söz konusu değişiklikleri kendi inisiyatifimizle ve önceden bildirmeksizin yaptığımızı hatırlatırız. Bu nedenle, bu internet sitesini bir daha ziyaret ettiğinizde koşulları gözden geçirmenizi yapılmış olabilecek değişiklik veya tadillere dikkat etmenizi istemek zorundayız.

Telif Hakkı
Bu internet sitesinde yayınlanan tüm bilgiler, belgeler ve resimlerin yegane mülkiyeti NUNHEMS’e aittir. Bunları kullanma izni, ilgili telif hakkı notunun tüm kopyalarda gösterilmesi, söz konusu bilgilerin yalnızca şahsi amaçlar için kullanılması, ticari olarak kullanılmaması, bilgilerin hiçbir şekilde değiştirilmemesi ve internet sitesinden alınan resimlerin beraberindeki metinle birlikte kullanılmaması şartıyla verilir.

Ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları
Aksi belirtilmedikçe ya da başka bir şekilde üçüncü şahıs hakları olarak anlaşılmadıkça, bu internet sitesindeki tüm ticari markalar NUNHEMS’in veya BASF Group’un malıdır. Bu ticari markaların veya diğer materyallerin izinsiz kullanımı açıkça yasaklanmıştır ve telif hakları, ticari markalar ve diğer sınai mülkiyet hakları hakkındaki kanunların ihlalini teşkil eder.

Sınırlı sorumluluk
NUNHEMS veya bu internet sitesinin yazımı, üretimi veya yayınında yer alan üçüncü şahıslar bu internet sitesine erişimden veya erişememekten ya da siteyi kullanmaktan veya kullanamamaktan ya da bu internet sitesinde verilen bilgilere güvenmenizden kaynaklanan zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. NUNHEMS bu internet sitesinde verilen ayrıntılı bilgileri, profesyonel özen göstererek bilgisi ve kanaati dahilinde iç ve dış kaynaklardan derlemiştir. Bu bilgi kapsamını sürekli genişletmeye ve güncellemeye çalışıyoruz. Ancak bu internet sitesindeki bilgilerin eksiksizliği veya doğruluğuna ilişkin açık veya örtük olarak herhangi bir beyanda bulunulmamakta veya taahhüt verilmemektedir. Bu internet sitesindeki bilgilerin yayınlandığı gün doğru olduğu halde artık güncel olmayabileceğini unutmayınız. Bu nedenle bu internet sitesinden aldığınız bilgileri herhangi bir şekilde kullanmadan önce kontrol etmenizi öneririz. Bu internet sitesinde verilen tavsiyeler son tavsiyemiz - özellikle güvenlik veri formları ve teknik spesikasyonlar üzerinde - istenen süreçlere ve amaçlara uygunluk açısından, ürünlerimiz üzerinde kendi kontrollerinizi yapmaktan sizi muaf kılmaz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili tavsiye veya talimatlara ihtiyaç duyduğunuz takdirde, lütfen bize doğrudan ulaşınız.

Üçüncü şahıs satıcıların internet siteleri/bağlantılar
Bu internet sitesi üçüncü şahıs internet sitelerine bağlantılar/referanslar içermektedir. NUNHEMS, söz konusu bağlantıları vermekle içeriklerine onay vermiş olmaz. NUNHEMS ayrıca bu internet sitelerinin içeriğinin mevcudiyetine ilişkin herhangi bir sorumluluk ya da söz konusu içeriklerin herhangi bir şekilde kullanılmasından kaynaklanan zarar veya ziyan için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bağlantıların seçimi hiçbir şekilde kullanıcıları bağlantı verilen sayfalarla kısıtlamamalıdır. NUNHEMS her zaman internet sitesinden bir bağlantıyı çıkarma hakkına sahiptir.

Sizin sağladığınız bilgiler
Bu internet sitesinin kullanıcısı NUNHEMS’e gönderdiği bilgilerin eksiksizliği veya doğruluğundan ve söz konusu bilgilerde yer alabilecek üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmemesinden tamamen sorumludur. NUNHEMS; içerdikleri fikirler, icatlar, planlar, teknikler ve uzmanlık dahil olmak üzere söz konusu mesajların içeriğini her türlü amaçla kullanma hakkına sahiptir.

Uluslararası kullanıcılar
Bu internet sitesi uluslararası kullanıma yöneliktir. Ancak NUNHEMS, bu internet sitesinde sunulan bilgilerin dünya genelinde de doğru olduğuna ve özellikle, ürün ve hizmetlerin dünyanın her yerinde aynı görünümle, aynı ebatlarla ve aynı koşullarla mevcut olacağına dair herhangi bir garanti vermez. Bu internet sitesini ziyaret etmeniz veya içerikleri indirmeniz halinde, ülkenizdeki yerel mevzuata uygun olarak hareket ettiğinizden emin olmak sizin kendi sorumluluğunuz olduğunu hatırlayınız.

Bu internet sitesinde bahsedilen ürünler ülkeye bağlı olarak farklı ambalajlarda, farklı ambalaj ebatlarıyla veya farklı yazı veya işaretlerle gelebilir.

NUNHEMS ürünlerinin satışı
Ürünlerimiz Genel Satış ve Şart ve Koşullarımızın mevcut versiyonuna göre satılmaktadır.

İleriye dönük beyanlar
Bu internet sitesi, BASF Group veya NUNHEMS tarafından yapılan mevcut varsayım ve tahminlere dayalı ileriye dönük beyanlar içerebilir. Çeşitli bilinen ve bilinmeyen riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, gelecekteki fiili sonuçlar, mali durum, şirketin gelişimi ve performansı ile burada verilen tahminler arasında önemli farklara yol açabilir. Bu faktörler, www.basf.com adresindeki Bayer internet sitesinde yer alan BASF’in halka açık raporlarında tartışılanları içerir. Şirket, ileriye dönük beyanları güncellemeye veya bunları gelecekteki olay veya gelişmelere uydurmaya ilişkin herhangi bir yükümlülük üstlenmez.

Geçerli hukuk
Bu Kullanım Koşulları için Türk Hukuku geçerlidir. Bu Kullanım Koşulları’ndan veya onlarla ilgili doğan tüm anlaşmazlıklar İstanbul, Türkiye’deki genel mahkemelere ve icra dairelerinde karar bağlanır.

Tüm hakları saklıdır.

Son güncelleme 16 Eylül 2019